Michał Jeziółkowski Ciechanów zasługuje na więcej Okręg wyborczy Miejsce na liście
Program wyborczy
Program wyborczy

Plan działania

Szanowni Państwo,

Kadencja radnego rady miejskiej trwa 4 lata. To czas na realizację zadań na rzecz lokalnej społeczności – mieszkańców danego miasta, dzielnicy, osiedla. Stąd, jeśli to właśnie ja budzę Państwa zaufanie, proszę
o głosy w najbliższych wyborach. Pełniąc mandat radnego Miasta Ciechanowa postaram się, aby obywatelski głos był dostatecznie słyszalny. Państwa opinie i komentarze (bez względu na wiek i stopień zamożności) muszą być fundamentem dla pracy radnych. Wychodząc z powyższego założenia, opracowałem autorskie pomysły, które będę chciał wdrożyć w trakcie swojej służby:

Herb Ciechanowa

Ciechanów dialogu

Specyfika miast średniej wielkości ułatwia interakcję na linii samorząd - Mieszkańcy. Pracując na rzecz Ciechanowa, pragnę skupić się na rozwoju:

 • Budżetu partycypacyjnego, w którym znajdą się fundusze dla najlepszych projektów obywatelskich;
 • Inicjatywy uchwałodawczej Mieszkańców (projekt uchwały podpisany przez 7.500 Ciechanowian będzie obligatoryjnym punktem obrad rady miejskiej)
 • Systemu konsultacji społecznych obejmujących okresowe spotkania z Mieszkańcami oraz budowę portalu internetowego;
 • Młodzieżowej rady miejskiej, składającej się
  z przewodniczących samorządów ciechanowskich szkół średnich i gimnazjów.
Herb Ciechanowa

Ciechanów bezpieczny

Ciechanów powinien być miastem bezpiecznym. Niestety, wrażenia z przejazdów lub spacerów po naszych ulicach i alejkach przeczą tej tezie. Akty wandalizmu szpecą, a ich naprawa generuje wysokie koszty.

Dlatego uważam, że warto inwestować środki dla wyższego poziomu naszego wspólnego bezpieczeństwa. Z pewnością pomocne temu będzie poszerzenie strefy miejskiego monitoringu, co pozwoli na szybką reakcję służb mundurowych. Jednocześnie, niezbędna jest optymalizacja działań naszej straży miejskiej. Rozwiązaniem jest szeroka współpraca tej formacji z policją, oraz spójny system patrolowania wszystkich osiedli.

Herb Ciechanowa

Ciechanów równych szans

W pracy radnego liczę na szeroką kooperację
z organizacjami reprezentującymi interesy grup potencjalnie „wykluczonych”. Planuję podjęcie współpracy ze środowiskami integracyjnymi osób niepełnosprawnych, niezamożnych,
oraz emerytów i rencistów.

Chcę wdrażać gotowe pomysły społeczników, którzy od lat działają na rzecz słabszych. Warto zawalczyć
o powstanie ciała doradczego składającego się z profesjonalistów pracujących socjalnie na rzecz naszej społeczności.

Herb Ciechanowa

Ciechanów piękny

Podróżując po różnych zakątkach Polski można podziwiać świetnie zagospodarowane elementy w przestrzeni publicznej. Niestety, na mapie Ciechanowa łatwo wskazać miejsca, które wymagają rewitalizacji. Moim zdaniem właśnie takim działaniom powinny zostać poddane okolice popularnych "Kanałów" i „Torfów”. Wiele miast może nam pozazdrościć ilości zbiorników wodnych w bliskiej odległości od centrum. Warto zastanowić się nad rozbudową infrastruktury rekreacyjnej. Czy przy pomysłowym zagospodarowaniu nie byłyby to idealne punkty na rodzinne spacery
i miejsca wypoczynku dla Nas - Mieszkańców?
Dla mnie, odpowiedź jest oczywista.

Herb Ciechanowa

Ciechanów rozwoju

Pozytywne skutki rozsądnego współdziałania samorządowców z sektorem prywatnym powinny być
u nas lepiej widoczne. Ciechanów to byłe miasto wojewódzkie o dużym potencjale demograficznym. Musimy dążyć do tego by stać się gospodarczym centrum okalającego nas mikroregionu. Dlatego tak ważne jest poszerzanie lokalizacji terenów inwestycyjnych, co zaowocuje rozwojem małych
i średnich przedsiębiorstw.

Herb Ciechanowa

Ciechanów aktywny

Chciałbym, aby miasto o tak bogatych tradycjach mogło być dumne z reprezentantów różnych dyscyplin sportu. W Ciechanowie potrzebny jest dialog władz z zarządem lokalnych klubów i podmiotami prywatnymi.
To konieczność, która może przynieść pozytywne skutki w postaci zwiększenia nakładów finansowych. Jedynie dobra współpraca pozwoli na rozwój talentów i dyscyplin sportowych w naszym mieście.

Herb Ciechanowa

Ciechanów nowoczesny

Od wielu lat słyszymy o powszechnym, bezpłatnym dostępie do Internetu dla mieszkańców szeregu polskich miast. Uważam, że Ciechanowianie też zasługują na taki komfort. Konieczna jest budowa infrastruktury szeroko-pasmowego dostępu do Internetu, która będzie obejmować siatkę bezpłatnych punktów Wi-Fi.

Michał Jeziółkowski - podpis
Michał Jeziółkowski - Niezależny Kandydat Do Rady Miasta
Okręg wyborczy

Okręg wyborczy

Poniżej przedstawiam listę ulic należących do okręgu wyborczego, w którym kandyduję.

Michał Jeziółkowski - Niezależny Kandydat Do Rady Miasta

Okręg 20, lista ulic:

 • Adolfa Dygasińskiego,
 • Andersena,
 • Bolesława Leśmiana,
 • Bolesława Prusa,
 • Brunona Kicińskiego
  (od nr 25A do nr 41 nieparzyste, od nr 44 do końca),
 • Elizy Orzeszkowej,
 • Gabrieli Zapolskiej,
 • Husarska,
 • Jarosława Dąbrowskiego,
 • Juliana Ursyna Niemcewicza,
 • Kargoszyńska,
 • Kazimierza Tomaszewskiego,
 • Kosynierów,
 • Ludwika Waryńskiego,
 • Marii Konopnickiej,
 • Parkowa
  (od nr 24 do końca),
 • Roberta Bartołda,
 • Romana Konwerskiego,
 • Teodora Młynarskiego,
 • Zofii Nałkowskiej,
 • Zuzanny Morawskiej,
 • Zygmunta Krasińskiego
Okręg Wyborczy - Mapa
Michał Jeziółkowski - Niezależny Kandydat Do Rady Miasta
O Mnie

O mnie

Michał Jeziółkowski - Niezależny Kandydat Do Rady Miasta

Urodziłem się 10 lipca 1989 roku w Ciechanowie. W tym mieście uczyłem się i rozwijałem swoje zainteresowania, to właśnie tu czuję się najlepiej. Ze względu na Ciechanów podjąłem decyzję, że chcę studiować politologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Wybrałem specjalizację administracja samorządowa i administracja publiczna. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do działania na rzecz mojego miasta. Jestem przekonany, że Ciechanów po prostu zasługuje na więcej.

Obecnie prowadzę działalność gospodarczą związaną z branżą reklamową i nowoczesnymi technologiami. Ściśle współpracuję z biurem reklamy Spolecznosci.pl.

Decyzję o starcie w wyborach samorządowych podjąłem kilka lat temu. Jako politolog i obywatel wiem, że to samorząd lokalny jest najbliższy ludziom. Dotyczy codzienności i konkretnych spraw. Ja jako kandydat niezależny do Rady Miasta Ciechanów, będę dążył do tego, by za moim pośrednictwem jak najlepiej realizowane były interesy mieszkańców, nie partii politycznych. Zarejestrowałem bezpartyjny komitet KWW Michał Jeziółkowski, który nie jest powiązany z żadną opcją polityczną.

Wszystkich Mieszkańców okręgu 20 zapraszam do urn. Zachęcam do oddania na mnie głosu. Przyszłość Ciechanowa 16 listopada będzie w Państwa rękach. Niech to będzie lepsza przyszłość. Bo Ciechanów zasługuje na więcej.

Kontakt

Kontakt

Zapraszam do wysyłania wiadomości za pomocą poniższego formularza, badź przez mój fanpage na Facebooku.
Na wszystkie wiadomości postaram się odpowiedzieć jak najszybciej.

Wypełnij formularz
Michał Jeziółkowski - Niezależny Kandydat Do Rady Miasta
© KWW MICHAŁ JEZIÓŁKOWSKI